De website wordt continu aangepast aan de laatste stand van zaken
voor vragen en/of offertes bel vrijblijvend
Chiel Sanders : +31623041229

OVERHEID
Gemeentes, Provincies, Waterschappen en het Rijk zijn in Nederland de instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van o.a. de waterpartijen. Sedimentafvoer en slibaanzet zorgen voor een continu veranderende onderwatertoestand. Meanderss Survey Service levert  een nauwkeurig in kaart gebracht beeld van de toestand van zo'n waterpartij.

Website powered by Ondernemerswebsites.nl.