Over Meanderss

De kennis en ervaring in het civieltechnische vakgebied is vanaf 1984 opgedaan bij de realisatie van allerlei soorten projecten waarbij vaak het grensvlak onder/boven water een grote rol speelt in de uitvoering. Grote projecten zoals de Betuweroute, verbreding A2, reconstructie van snelweg-knooppunten, aanleg kademuren maar ook kleinere waaronder het bouw- en woonrijp maken van woonwijken en industriegebieden, rioolvervanging, etc. zijn een greep uit de uitgevoerde projecten. 

Saneringen van onder andere gasfabrieken, tankstations en fabrieksterreinen hebben ook op het gebied van het milieu de nodige expertise opgeleverd.

Vanaf juni 2007 is Meanderss actief geweest op het gebied van begeleiding van civieltechnische projecten. Voor opdrachtgevers als gemeentes en waterschappen maar ook voor ingenieursbureaus werden projectgebonden werkzaamheden verricht. Directievoering en toezicht op (complexe) waren de aandachtsgebieden.

Dit alles heeft geleid tot de start van Meanderss Hydrografie, in 2013, en het ontwikkelen van een onbemande radiografisch bestuurbare meet-boot. Nu , in 2016, is een volgende stap genomen door een nieuwe boot te bouwen voorzien van meer en nauwkeuriger apparatuur.
De mogelijkheden zijn hierdoor groter en het werkgebied daardoor uitgebreider.

 De nieuwe naam Meanderss Survey Services is dan ook passender bij deze onderneming en dekt het scala aan toepassingen.

Wilt u meer weten over meanderss survey services?

Klik hier
Website laten maken door Modual.