IJssel / Buitenwaarden Wijhe

De KRW (Kaderrichtlijn Water) is een Europese richtlijn die als doel heeft om de ecologische waterkwaliteit van rivieren, zoals de IJssel, te verhogen. Door het nemen van allerlei maatregelen ontstaan meer natuurlijke landschappen waar planten, vissen en bijzondere insecten, die oorspronkelijk bij riviergebieden horen, graag verblijven en zich voortplanten. Water van goede kwaliteit is daarnaast ook belangrijk voor drinkwaterbereiding, beregening van de akker- en landbouwpercelen en drinkwater voor vee en andere dieren.

Aannemerscombinatie Ploegam-Van den Biggelaar voert, in opdracht van waterschap Vallei en Veluwe de werkzaamheden uit. Voor deze combinatie heeft Meanderss Survey Services op 3 locaties waterdieptemetingen uitgevoerd.

Terug naar overzicht

Wilt u meer weten over meanderss survey services?

Klik hier
Website laten maken door Modual.