Survey Activiteiten

De 3 hoofdactiviteiten waarmee Meanderss Survey Services zich bezig houdt worden gekenmerkt doordat de uitvoering geschied door middel van een onbemand radiografisch-bestuurbaar vaartuig. De afmetingen van deze peil/inspectieboot zijn zodanig dat de geringe diepgang, +/- 20 cm., het mogelijk maakt locaties te bereiken die voor bemande boten slecht of niet toegankelijk zijn. Daarnaast zijn oevers tot op de oeverlijn te benaderen en in bouwkuipen kan zonder probleem over stempelingen heen gevaren worden. Ook is het mogelijk om onder bruggen met beperkte doorvaarthoogte te varen en ook grotere duikers zijn zo te inspecteren. De kleine afmeting, 1,30 m. x 0,85 m. in combinatie met twee elektromotoren maakt het geheel zeer wendbaar en is daardoor ideaal om bijvoorbeeld jachthavens aan een inspectie en/of dieptemeting te onderwerpen.

De boot is voorzien van diverse apparatuur waarmee verschillende inspecties en/of metingen kunnen worden verricht.

 • Voor de waterdieptemetingen wordt gebruik gemaakt van singlebeam echosounders die op cm. nauwkeurigheid de diepte bepalen gekoppeld aan een RTK-satellietontvanger waarmee met hoge precisie (1-2 cm.) de positie kan worden bepaald.
 • Voor de onderwater inspecties is een Structurescan 3D aanwezig. Deze multibeam echosounder geeft een 3-dimensionaal beeld van het water en de bodem onder de boot. Met deze structurescan is het ook mogelijk om side- en/of downscan beelden te genereren. De structuur van de bodem kan hiermee worden bekeken.
 • Voor de bovenwater inspecties is de boot uitgerust met IP-camera's.
  Hiermee kunnen niet alleen beelden gemaakt worden van de onderzijde van bruggen en duikers en van beschoeiingen vanaf het water maar het vergroot ook het zichtbaarheidsbereik. Met deze camera's is het mogelijk om verder te varen dan +/- 250 m. wat ongeveer het maximum is om met het blote oog te volgen.

Het gewicht van de boot is beperkt gebleven tot +/- 35 kg. waardoor deze door één persoon te hanteren is.

De data overdracht vindt plaats via een WiFi- of 3G/4G verbinding waardoor het mogelijk is om de meting of inspectie "real-time" te volgen. De adequate inzetbaarheid en vlotte verwerking van de meetgegevens leidt tot een snelle beschikbaarheid van de informatie. Gebruikmakend van speciale hydrografische software kunnen opdrachtgevers hierdoor al in korte tijd de beschikking hebben over de gevraagde informatie.

Enkele voorbeelden:

 • In- en uitpeilingen t.b.v. hoeveelheidsbepaling bij nat grondverzet
 • Indicatieve meting ter voorbereiding van een groot onderzoek.
 • Vaarwaters die onbevaarbaar dreigen te raken door sedimentafzetting kunnen zo in kaart gebracht worden.
 • Obstakels onder water kunnen zichtbaar worden gemaakt.
 • Kade- en damwandinspectie
 • Ontgraving- en aanvullingsinspectie
 • Inspectie van bodembeschermingconstructies

Met de inzet van de equipement van Meanderss Survey Services wordt ingesprongen op een behoefte bij zowel de opdrachtgevers (overheden en ingenieursbureaus) als opdrachtnemers (aannemers, scheepswerven e.d.).

Het spreekt voor zich dat vanuit kostentechnisch oogpunt deze meetmethode interessant kan zijn voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Wilt u meer weten over meanderss survey services?

Klik hier
Website laten maken door Modual.